DWDD Pop Up Museum Amsterdam

Gezien op 21 mei 2015 in Allard Pierson Museum, Amsterdam:
DWDD Pop Up Museum in Allard Pierson Museum, Amsterdam

“Het leven gaat volgens mij over contact
maken.Proberen iets voor iemand anders te
betekenen en toe te laten dat iemand iets
voor jou gaat betekenen.”
Marc-Marie Huijbregts

Tien vaste gasten van het TV-programma De Wereld Draait Door
van Matthijs van Nieuwkerk mochten een persoonlijke keuze maken
in de depots van evenzoveel nederlandse musea en ieder daarmee
een eigen zaal inrichten. Een creatief verfrissend concept.