Vermeer – A Vision within the Sound of Silence

“And the vision
that was planted in my brain
still remains
within the Sound of Silence”
Paul Simon

Deze song/dichtregel van Paul Simon raakt prachtig de
mystieke ervaring bij het zien van een Vermeer aan.
In het licht van Vermeer is de aanwezigheid van de
stilte voelbaar……

Simon & Garfunkel – Sound of Silence op YouTube:

Abbie Vandivere – Nieuw licht op Vermeer’s Meisje met de Parel

Van maandag 26 februari tot en met zondag 11 maart 2018 vindt er
in het Mauritshuis een diepgaand onderzoek plaats naar het Meisje
met de Parel (1665) van Johannes Vermeer: ‘Het Meisje in de schijn-
werper’.

Het beroemdste schilderij van het museum is voor het laatst
onderzocht in 1994, tijdens de toenmalige restauratie.
Hoewel een nieuwe behandeling voorlopig niet nodig is, zijn de
onderzoekstechnieken de afgelopen 25 jaar enorm ontwikkeld. Het
Mauritshuis hoopt meer te weten te komen over de manier waarop
Vermeer het Meisje met de Parel schilderde en de materialen die
hij gebruikte. Het onderzoek dat gebruik maakt van de nieuwste
technieken duurt twee weken en wordt uitgevoerd voor de ogen van
het publiek in de Gouden Zaal van het Mauritshuis.

Om het onderzoek aan het Meisje met de Parel zichtbaar te maken
voor bezoekers is in het museum een speciaal uit glas opgetrokken
atelier gebouwd. Van maandag 26 februari tot en met zondag 11 maart
2018 wordt het schilderij daar intensief onderzocht. In dezelfde
ruimte is een speciaal ingerichte multi-media presentatie waarin
Mauritshuis-restaurator en onderzoeksleider Abbie Vandivere door
middel van video en blog posts toelichting geeft op wat zich binnen
het glazen paviljoen afspeelt.

Het onderzoeksproject Het meisje in de schijnwerper wordt op initiatief
van het Mauritshuis uitgevoerd door een team van internationaal erkende
specialisten in het kader van het Netherlands Institute for Conservation,
Art and Science (NICAS).

Onderzoeksleider Abbie Vandivere: “We zijn er trots op dat we met zo’n
cluster van top wetenschappers kunnen samenwerken. Zij introduceren voor
dit onderzoek de meest state-of-the-art technieken en apparatuur. Zo
wordt het museum voor twee weken één van de meest geavanceerde onder-
zoekscentra ter wereld.” Onder meer MA-XRF scanning, röntgen en digitale
microscopie worden toegepast. Na de onderzoeksperiode van twee weken
behoort het zeventiende-eeuwse schilderij tot de best gedocumenteerde
kunstwerken ooit.

Bron: Link website Mauritshuis

“Vermeer-experience” in de bioscoop

Gezien op zondag 28 januari 2018 in LUX Nijmegen: film
“Exhibition on Screen, Vermeer & Music, The Art of Love and
Leisure”.

“What is a bigger mystery box
than a movie theater ?”
J.J. Abrams

Op het grote witte doek lichtbeelden kijken in een grote donkere
zaal; ondanks alle nieuwe beeldschermmedia blijft de bioscoop-
ervaring onverminderd populair. Daar blijft een betovering van
uitgaan die teruggaat tot de lichtbeelden, waardoor Johannes
Vermeer zich liet inspireren in zijn Camera Obscura. De schil-
derijen van Vermeer geven als lichtbeelden in de bioscoop een
spectaculaire en overweldigende kijkervaring.

Met name de schilderijen met de lichte, witgepleisterde muren
als de Staande Clavecimbelspeelster uit Londen en de Vrouw met
Waterkan uit New York doen het erg goed op het grote witte doek.
Door het grote beeldformaat kan de bioscoopbezoeker elk detail
heel intens ervaren. Voor de Vermeer-liefhebber wordt het dan
vanzelf één groot kijkfeest.

“Movie theaters are always going to be around, and doing fine.
With computers and technology, we’re becoming more
and more secluded from each other. And the movie
theater is one of the last places where we can still gather
and experience something together. I don’t think the desire
for that magic will ever go away”.
Wolfgang Petersen

Op YouTube is deze trailer te zien van de film Vermeer&Music:

Obsessie – “Loving Vincent” en “Loving Vermeer”

Gezien op woensdag 3 januari 2018 in LUX Nijmegen: film “Loving
Vincent”. Gezien op woensdag 10 januari 2018 in Noord Brabants
Museum in Den Bosch: “Loving Vincent”, expositie van handgeschil-
derde filmframes in de stijl van Vincent van Gogh, die gebruikt
zijn in de “making of” van de animatiefilm “Loving Vincent” uit
2017. Obsessie of Passie ?

“Some call it obsession,
but I prefer the word love.
Obsession is beautiful.
It’s what makes art”
Joss Whedon

Wat heeft de film “Loving Vincent” te maken met “Loving Vermeer” ?
Obsessie.

Kunst, die dieper gaat dan alleen maar behagen. Liefde voor een
kunstenaar, die verder gaat dan professioneel kunsthistorisch-
wetenschappelijk onderzoek.
Wat beweegt filmmaakster Dorota Kobiela om zeven jaar van haar
leven te wijden aan een geschilderde animatie-film over Vincent
van Gogh ?
Wat beweegt Tim Jenison om een complete reconstructie te
ensceneren van Vermeer’s Music lesson en die na te schilderen met
zijn optische spiegel-hulpmiddel ?
Wat beweegt mijzelf om al 35 jaar vanuit alle mogelijke verschil-
lende invalshoeken een studie te maken over Vermeer, met het
streven om “mijn eigen Vermeers” te gaan schilderen ?

Obsessie of passie ?
Voor Vincent van Gogh was schilderen ook een obsessie. In een van
de vele zeer ontroerende brieven aan zijn broer Theo, schreef hij
dat schilderen voor hem de enig nog overgebleven weg was om aan
andere mensen te kunnen laten zien dat zijn leven toch wel enige
waarde had, na door alles en iedereen – en met name zijn vader –
in de liefde en het werk afgewezen te zijn.

En dat voel je in zijn schilderijen. Een obsessieve liefde. Een
hartverscheurend verlangen om lief te hebben en gezien te worden.
Dat maakt zijn zeer persoonlijke schilderijen universeel in zeggens-
kracht.
Een mooie zin in de song “Vincent” van Don McLean:
“This world was never meant for one as beautiful as you”.

Vermeer had een rustige, verstilde, maar even indringende en alles-
beheersende obsessie voor de vrouw, het licht en de stilte.
“In Quiet Light and Concentration”.
Ook bij hem een hartstochtelijk verlangen om te zien en gezien
te worden. Maar bij Vermeer ligt de hartstocht verborgen in
het licht zelf. “True like ice on fire”.

Dat éne schilderij te schilderen, waarin hij al zijn kunnen en
liefde tot volkomen volmaaktheid kon brengen. Dat is Vermeer’s
meesterwerk “De Schilderkunst” in Wenen. Hij heeft er zelf nooit
afstand van kunnen doen. Het betekende alles voor hem. Zijn weduwe
en schoonmoeder hebben na de dood van Vermeer ook alles op alles
gezet om – ondanks hun hoge schulden – juist dit schilderij in de
familie te behouden.

Dit was “Hét Schilderij”, waar hij alles in heeft kunnen leggen,
wat hij in zich had. Alles is Liefde, Liefde is Alles. Zo’n
schilderij kun je alleen schilderen vanuit een diepe, allesover-
heersende obsessie. Sinds ik dit schilderij gezien heb in Wenen,
is Vermeer nooit meer weggeweest uit mijn leven. Vermeer is mijn
grote liefde. En zal dat altijd blijven. De een noemt het passie,
de ander obsessie, ik noem het gewoon: liefde.
Vermeer staat altijd “aan” bij mij.

Some say: “Obsession is beautiful”, others say: “Obsession is
dangerous”.
Just different points of view from people with opposite
lifestyles.

Ik ben ervan overtuigd dat er een aan obsessie grenzende gedre-
venheid nodig is om echt héél erg goed in iets te worden, en
elke obsessie heeft donkere schaduwzijden. Van Gogh was geen
“Mr. Nice Guy” of ideale schoonzoon.

“Het Meisje met de Parel” gaat over Liefde voor de Vrouw.
“De Schilderkunst” gaat over Liefde voor de Schilderkunst.
Vermeer moet momenten van diep geluk hebben gekend, zowel
in zijn liefde als in zijn werk.
Hoevelen kunnen hem dat nazeggen ?

“Loving Vincent” is a 2017 animated biographical drama film
about the life of painter Vincent van Gogh, and in particular,
the circumstances of his death. It is the first fully painted
animated feature film. The film, written and directed by Dorota
Kobiela and Hugh Welchman, is an international co-production
between Poland and the United Kingdom.

Each of the film’s 65,000 frames is an oil painting on canvas,
using the same technique as Van Gogh, created by a team of
125 painters.

De schilderijen van Vermeer lenen zich ook heel goed voor een
storyboard van filmframes voor een speelfilm, net zoals Van Gogh’s
schilderijen zijn gebruikt als uitgangpunt voor de filmframes van
“Loving Vincent”. Het is een meeslepende ervaring om de vertrouw-
de schilderijen van Vincent van Gogh zo letterlijk tot leven te
zien komen.
In de expositie in Den Bosch zijn vele van de voor de film geschil-
derde originele filmframes te zien.

De trailer en making of van de film “Loving Vincent” is te zien
op YouTube: